Unieważnienie małżeństwa

Home  >>  hotel Firmy wg branż  >>  hotel Usługi  >>  Unieważnienie małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa

Jak długo toczy się sprawa o rozwód kościelny, więc o unieważnienie? Przewidywany średni czas trwania toczącej się historii to około jednego roku w pierwszej instancji oraz do sześciu miesięcy w drugiej instancji, a więc w zgodzie z prawem kanonicznym, sprawa powinna trwać nie dłużej, jak osiemnaście miesięcy. Można więc dość swobodnie stwierdzić, iż w wypadku rzeczy niesłychanie czytelnych od momentu wniesienia oskarżenia powodowego do wydania wyroku upłynie co najmniej jeden rok, a jeżeli idzie o sprawy bardziej złożone, to czasem czas ów podlega wydłużeniu – z reguły jest to czas do dwóch lat łącznie w obu instancjach. Większość skarg o określenie nieważnie zawartego małżeństwa zostaje rozpatrzona korzystnie dla powoda czy powódki, zatem warto się na to zdecydować, jeśli chcesz unieważnienia małżeństwa przez ciebie zawartego. My przeprowadzimy ciebie przez tenże ciężki proces.

Dodaj komentarz