Bramki obrotowe

Bramki obrotowe

Urządzenia kontroli dostępu przeznaczone są do pracy regularnej w zakresie wspomagania kontroli ruchu osobowego w pomieszczeniach strzeżonych, do używań w granicach lokali w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu osobowego. Urządzenia mają możliwość współpracować z elektronicznymi systemami kontroli ruchu oraz dostępu osobowego. Bramki obrotowe posiadają sekcje przejścia o szerokości 65 cm, 90 cm w zależności od rodzaju urządzeń. Obudowa skonstruowana ze stali nierdzewnej AISI 304. System modułowy umożliwiający tworzenie rozmaitych konfiguracji przejść osobowych. Istnieje opcja sterowania urządzeń z przeróżnych źródeł w zależności od wyboru. Uwzględniony jest dopuszczenie do wnętrza urządzenia za pomocą kluczyka.

Bramki obrotowe

Bramki obrotowe

W wielu przedsiębiorstwach o rożnym typie działalności prowadzona jest bardzo szczegółowa kontrola dostępu do samego budynku korporacji jak i poszczególnych pomieszczeń – na ogół związane jest to z bezpieczeństwem firmy jak i zgromadzonych w niej danych. Kontrola dostępu prowadzona jest też w firmach produkujących szkodliwe substancje czy dajmy na to firmach zajmujących się niebezpiecznymi materiałami- sposobnościjest wiele. Najnowocześniejsze systemy zabezpieczeń dostępu w tym bramki obrotowe wyposażone są aktualnie w czytniki biometryczne skanujące takie dane jak chociażby obraz źrenicy oka czy odcisk palca osoby upoważnionej. W zakładach , gdzie ze względem bezpieczeństwa nie są konieczne czytniki biometryczne stosowane są systemy zabezpieczeń umożliwiające dostęp do pomieszczeń przez karty bezpieczeństwa- w ten sposób prowadzona jestteż elektroniczna rejestracja czasu pracy – system ten stosowany jest przez coraz większa ilość zakładów pracy. Elektroniczna rejestracja czasu pracy cechuje się wysoką dokładnościom i niezawodnościom, co przy zupełnym zautomatyzowaniu całego systemu jest jego niepodważalnym atutem. Dziś coraz większa rzeszafirm/spółek/korporacji przekonuje się do omówionych tutaj rozwiązań.

Bramki obrotowe

Bramki obrotowe

Kontrola dostępu to temat związane z bezpieczeństwem i polityka bezpieczeństwa. Dokładniej mówiąc kontrola dostępu polega na określaniu, kto ma możliwość posiadać dostęp do wybranych pomieszczeń. Niemniej jednak kontrola dostępu ma możliwość obejmować nie tylko pomieszczenia, mogą to także być np dane komputerowe czy dokumenty papierowe firmy. Dobrze zaplanowana i zrobiona kontrola dostępu gdzie wykorzystane są bramki obrotowe pozwala na bezproblemowe działanie firmy, z jednoczesnym dbaniem o właściwa ochronę danych firmy oraz dodatkowo jej majątku. Obecnie w większości sytuacji kontrola dostępu, a raczej jej zaplanowanie i wdrożenie w życie, zlecane jest firmom, które się w tym specjalizują. W większości także firmy zajmują się potem serwisem urządzeń, które były dodatkowo zastosowane oraz dodatkowo okresowymi przeglądami instalacji, o ile takowa była zamontowana. żeby kontrola dostępu spełniała prywatne zadanie, powinny być co jakiś czas edytowane programy dostępu w bramkach obrotowych bądź hasła do komputerów, w dodatku należy sporządzić specjalne procedury, które będą opisywały, jak należy się zachować w wypadku np zagubienia karty magnetycznej, która ułatwiała dostęp do wybranych pomieszczeń.