Nauka sztuki Manipulacji, Perswazji, Wywierania Wpływu i Hipnozy

Nauka sztuki Manipulacji, Perswazji, Wywierania Wpływu i Hipnozy

Jesteśmy międzynarodowym, profesjonalnym Ośrodkiem Szkoleniowo-Badawczym, którego modułem jest Polska Wyższa Szkoła Uwodzenia, prowadząca zajęcia z zakresu m.in: Wywieranie Wpływu, Rozwój Wewnętrzny, Rozwój osobisty.W Krakowie mamy największy z Oddziałów krajowych pod nazwą Krakowska Szkoła Uwodzenia. Posiadamy 12 oddziałów na terenie kraju. Nasza Szkoła dysponuje 4 integralnymi ale jednocześnie niezależnymi wydziałami.Jednym ze specjalności jest Wydział Uwodzenia. Nauka na na tej specjalności koncentruje się na szeroko pojętej psychologii stosunków na płaszczyźnie damsko-męskiej, psychologii sztuki uwodzenia, w tym znaczeniu nasza szkoła wybiega poza oficjalną naukę. Kursy z podrywania koncentrują się też na modelu i uwarunkowaniach seksualnych (różnych dla obu płci) progresji emocjonalnej, która umożliwia, sterowanie uczuciami oraz ulokowanie odpowiednich emocji w konkretnej osobie.