Notariusz w Krakowie

Notariusz w Krakowie

Notariusz Bronoszkiewicz zazwyczaj opracowuje akty notarialne oraz projekty aktów. Biuro notarialne trudni się organizowaniem uwierzytelnionych odpisów dowodów, sporządza protesty weksli oraz czeków, przechowuje depozyty, akceptuje oświadczenia dotyczące spadków. Do jego zadań należy także poświadczanie własnoręcznego podpisu, akceptowanie prawdopodobieństwa odpisu, spisywanie raportów oraz inne czynności notarialne, posiadające na celu przesyłki papierom legalności jurydycznej.