Mediacje

Mediacje

Każdemu w życiu zdarzają się sytuacje konfliktowe, spośród pozoru nie do rozstrzygnięcia. Kiedy spór przybiera na sile, a żadna ze stron nie chce odmienić swego stanowiska, sprawa często kończy się w sądzie, co nie dosyć że jest czasochłonne i może trwać latami, to wymaga dużego nakładu finansowego. Alternatywnym rozwiązaniem spośród sytuacji, jakie wydają się być nie do rozwiązania mogą być mediacje. Jest to metoda rozwiązywania konfliktów przy pomocy osoby trzeciej, tzw. mediator, który pośredniczy w komunikacji pomiędzy stronami sporu oraz pomaga wypracować satysfakcjonujące wszystkich wyjście. Mają one charakter poufny, nieformalny lub dobrowolny oraz, co ważne, umożliwiają zawrzeć ugodę, jaka w normalnych warunkach nie byłaby osiągnięta wcale lub do jej osiągnięcia wskazane byłyby duże nakłady finansowe.