Category Archives : hotel Organizacje Pożytku Publicznego

Home  >>  hotel Organizacje Pożytku Publicznego

WatchDog PFRON

WatchDog PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to fundusz, który zdobyte środki oddaje w szczególności na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, jak również na ich rehabilitację zarówno społeczną, jak i zawodową. Pieniądze pochodzące z funduszu PFRON są wobec tego wykorzystywane na różne formy dofinansowania aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, a pochodzą z obligatoryjnych wpłat pracowników firm spełniających określone przez przepisy warunki. Aktywność PFRON jest przedmiotem zainteresowania wielu osób, stąd idea stworzenia forum wymiany opinii i informacji dotyczących tego organu. Portal Watchdog PFRON stanowi właśnie taką platformę. Watchdog próbuje w sposób samoistny i obiektywny oceniać dystrybucję środków publicznych, które są przeznaczone na wzmacnianie aktywności osób niepełnosprawnych, monitoruje oraz komentuje wszelkie prawne i systemowe rozwiązania w dziedzinie zaangażowania osób niepełnosprawnych.